# دوباره

به نام خداوند عقل واراده همون خدائي كه خير وشر آفريدو جهنم وبهشتو                                   امروز كه گزرم دوباره به آينه افتاد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 2 بازدید
                                     به نام خداي بزرگ                                 هميشه از زمستون خوشم ميومد.از خوردن برف روي صورتم تا آب بشه بره پايين مشك يه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید