به نام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

الهي ...

الهي در اين غروب تنهايي فقط به ياد تو هستم.

الهي اي يگانه خالق هستي مي دانم كه بايد هميشه به يادت بود، پس مي دانم كه گناهكارم.

الهي فقط زماني كه تنهايم و سرگردان و گرفتار در معماهاي عالم زبانم به الهي سخن مي گشايد پس مي دانم كه گناهكارم.

الهي ميدانم كه گناهكارم...

الهي مي دانم كه مهرباني ومن هم آدمي پرروح و پر از گناه به اميد مهرباني.

الهي اگه مهربانيت شامل حال ما نشود چه...، مي دانم كه گناهكارم.

الهي تو راه به الهي بودن خودت و به مهربانيي كه داري مرا در همه حال به ياد خودت نگاهدار تا از مهربانيت به بندگانت ديگرت نيز رسد.

      ميدانم كه گناهكارم...

/ 2 نظر / 5 بازدید
baran

خوش به حالت...که می دونی...

sara

خدايا ما را آن ده که آن به سلام دست عزيز و خوبم..ميثم جون ممنونم که به وب من سر زدی و اميد وارم که بتونم دوست خوبی واست باشم..و ممنون می شم اگه بتونی به من کمک کنی تا بتونم نشريمو بدم بيرون آخه می دونی هيچ کس جز نازنين تبليغ مو جدی نگرفت..I need some help