به نام خداي بزرگ

                               

هميشه از زمستون خوشم ميومد.از خوردن برف روي صورتم تا آب بشه بره پايين مشك يه قطره اشك.بشه يه اشك شوق براي رسيدن بهار
آره از زمستون خوشم مياد چون ميدونم در پسش بهار
بخاطر گرماي بهار كه سرماي زمستون رو فراموش ميكنم
وبلاخره بهار اومد وجوانه ها سبز شدن ودوباره اميد متولد شد دوباره عشق ها جوانه زدودوباره...
به اميد اينكه دلهاي همه شما عزيزان پر بشه از شكوفه هاي زيباي بهاري بهار رو به همه شما سبز انديشان تبريك ميگويم. 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید