ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱٩ : توسط : میثم

                     به نام خداوند نيکی آفرين و نيکو کردار

       زندگی جاريست...

       زندگی جاريست در دستان گرم و مهربان مادری که

    دستان کوچک فرزندش را گرفته و او را به مدرسه

    هدايت ميکند...

       زندگی جاريست در نگاه مادرانه مادر که به فردا

    می نگرد و به صبحی روشن از پس اين تحصيل ... و

    به کجاها می انديشد ...

       زندگی جاريست در نگاه کودکانه کودک که به

    بازيهای کودکانه خود می انديشد ...

       زندگی جاريست در دستان پينه بسته پدر مهربان

    خانه .... که در دستانش خوشبختی فرزندانش نقش

    بسته ...

       زندگی جاريست ...

       زندگی جاريست ولی در رود هيچ کس آنچنان که

    خود تصور می کند جريان نمی يابد.

       و چه تشنه می ماند هر کس که منتظر است ....