ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ : توسط : میثم

                                             به نام خدای هستی بخش

      سلام سلام به همه دوستان

  زندگی نيست به جز حرف محبت به کسی

                   ور نه هر خار و خسی زندگی کرده بسی

  زندگی فانوسيت لب دريای خيال آويزون

                   می توتن آن را ديدونه بيش روشن است اما به اندازه خويش

  زندگی تالبوييست نيمه راه که ز سر منزل مقصود خبر می آرد

                   کار آن هشدار است گر مسافر رهش بيدار نيست

          ولی بعضی ها فکر کردن که زندگی انتهای سفر آه افسوس.........

          دلم می خواد که از ته دل و سوز تمام از خدا بخوام که هرگز مثل اين آدمايی

    که چشاشونو بستن و زندگی رو نه می بينن نه می فهمم که زندگی چيه و چی

    می خواد بگه نشم و نباشم .

           شما هم دعا کنيد.

                                                                           حق يارتون