ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/٢٥ : توسط : میثم

                  به نام خداوند آفريننده خاطرات، خاطراتي كه هميشه مي توانند شاد يا غمگين باشند.

 

                                صفحه اي از دفتر خاطرات1

 

      بي تو دنيا بر سرم آوار شد

      بين ما هر پنجره ديوار شد

 

      درد ما در بودن ما ريشه داشت

      رفتن و مردن علاج كار شد

 

      آنكه اول نوشدارو مي فروخت

      بر لب ما زهر نيش مار شد

 

      عيب از ما بود از ياران نبود

      تا كه ياري يار شد بيزار شد

 

      عاقبت با حيله سوداگران

      عشق هم كالاي هر بازار شد