ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/۱٤ : توسط : میثم

                                     به نام خدا

الهي ...

الهي در اين غروب تنهايي فقط به ياد تو هستم.

الهي اي يگانه خالق هستي مي دانم كه بايد هميشه به يادت بود، پس مي دانم كه گناهكارم.

الهي فقط زماني كه تنهايم و سرگردان و گرفتار در معماهاي عالم زبانم به الهي سخن مي گشايد پس مي دانم كه گناهكارم.

الهي ميدانم كه گناهكارم...

الهي مي دانم كه مهرباني ومن هم آدمي پرروح و پر از گناه به اميد مهرباني.

الهي اگه مهربانيت شامل حال ما نشود چه...، مي دانم كه گناهكارم.

الهي تو راه به الهي بودن خودت و به مهربانيي كه داري مرا در همه حال به ياد خودت نگاهدار تا از مهربانيت به بندگانت ديگرت نيز رسد.

      ميدانم كه گناهكارم...