ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۱٩ : توسط : میثم

                                                به نام خداوند زیبا آفرین زيبا

      بهار ... ؟؟؟!!!

 

     بهار ... چه احساس و چه حال و چه خاطراتی به یادتون می یاد وقتی میشنوید

 

     بله  بهار است و زیبا و دل انگیز و عطرهای زیبای گل تمام فضای پیرامون را گرفته

 

     چقدر خوشبو و دل انگیزست چقدر زیباست ولی...

 

     ولی افسوس که عمرش عطرش کوتاهتر از لحظه های زندگیست  خیلی کوتاست

 

     تو این فکر بودم که چطوری میشه عطر گل را نگه داشت چطوری میشه همیشه ازش لذت برد ...؟؟!!!

 

     بعد از فکر به این نتیجه رسیدم که گل رفتنیست و عطر دل انگیزش ویه قانون .... یه قانون تلخ...

 

     ولی عطرهای زیادی است که میتونه همیشگی باشه همیشگی ....

 

     مثل عطر زیبای عشق عطر زیبای دوستی ...

 

     ولی افسوس که نمی دانیم عطرش را و نمی فهمیم عطر زیبایش را...

 

     و نمی گذاریم به پایداری این عشق و خودمان فراموش می کنیم عطر زیبایش را ... نمی دانم

 

 

 

                                                                                                      یا حق